வீறு கொண்டெழு மனமே- Abhinaya B

வீறு கொண்டெழு மனமே வீறு கொண்டெழு மனமே நீ! விழுந்துவிடுவாய் எனசொன்னோர் முன் வாழ்ந்துக்காட்ட! வீறு கொண்டெழு மனமே நீ!...

SHATTERED- Anusha - 2019 Batch

SHATTERED I wake up as usual, but something feels different. I seem to be floating, and I can’t see my hands or feet! Looking down, I see...

DANGLING - Manigandan - 2018 Batch

As we sat with our legs dangling off the bridge, I looked at her and asked “Do you know how old this bridge is?” She turned, looked at me...

Voice of ICU -Cyril Rajan - 17 batch

There's only two cases where going up and down is considered normal One is life and the other is the guidemap of life - ECG. . . A 67...

இதயத்துடிப்பு மானி ஒரு நபராக இருந்தால்- Vignesh Muthusamy 2019 batch

இதயதுடிப்பு மானி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மொழில stethoscope ரப்பர்லயும் பிளாஸ்டிக்லயும் இப்போ இருக்க என் வாழ்க்கை தொடங்குனது ஒரு பேப்பர்ல...

Incredible India - Vaishnavi V S - 2021 batch

A NATION IS REMEMBERED THROUGH IT’S CULTURE AND VALUES RATHER THAN HOW RICH IT IS. GANDHI JI Gandhi ji had a wise thought long long years...

A GAZE FROM THE SKY - S. Shreya - 2020 batch

Soaring high and proud, I fly, Grappling for air with the sky; As the mist clouds my eyes My heart chokes and my throat throbs; Drown I,...

இதயத்துடிப்பு மானி நபராக இருந்தால் - by Velayudham 2021 batch

அன்று என் கனவில் இதயத்துடிப்பு மானி மனிதனாய்க் கண்ணெதிரே தன்னை ஒரு கவிதையாய் மொழியவே "அகக்குரலைக் கேட்கும் மருத்துவனின் செவிளாய் நான்,...

INFERNO- KARTHIK - 2020 BATCH

AS THE SUN SETS ON OUR PARADISE, AND THE CLOUDS CHOKE OUT THE STARS THE SINS WE'VE NEVER PAID FOR ARISE THE RAGING FIRES BURN OUR FAITH,...

LOCKED DOWN - KINJAL L -2020 BATCH

LOCKED DOWN🔐🔐🔐 A disease killing lives Spreading negative vibes Pushed all together in sudden strangeness, No school, no college and...

LIFE IN THE PANDEMIC - RAHUL R - 2018 BATCH

Waking up to the terrifying discovery of the rising load of COVID cases, Life in the pandemic looks Grim. We keep Indoors, When we dare...

Star-Crossed - Harini S - Batch of 2019

The grass is always greener on the other side At least that's what they said all the time. But I never cared about the green. The blue is...

1
2